Bemanning och rekrytering servicejobb

Personalhuset Staffing Group har som ett av våra viktigaste affärsområden att leverera bemanning till hotell, restauranger och event.

Vi levererar kvalitetssäkrad personal genom konceptet ServiceDirect. Konceptet bygger på egen kompetens och erfarenhet från våra kunder. Både inom servering och hushållning har vi stora vikariepooler och kan leverera både ad hocförfrågningar och längre uppdrag. Våra konsulter har stor branschkännedom och erfarenhet.

Kontakta något av våra kontor för mer information.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan och vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar, måndag till fredag.