Bemanningstjänster

I många situationer är det mer praktiskt att hyra in medarbetare än att anställa själv. Om behovet för permantent arbetskraft är osäkert kan flexibiliteten av en hyrningen vara lösningen. Personalhuset Staffing Group upplever ofta att vår uthyrda personal övergår till fastanställningar hos våra kunder – ett tydligt tecken att vår personal håller hög kvalitet.

Olika situationer där en inhyrning kan vara lämpligt:

  • Genomföring av projekt
  • Vid sjukskrivningar
  • Produktionstoppar
  • Säsongsvariationer
  • Hög turnover
  • Vid om-organisationer

Ansvaret ligger hos oss
Den inhyrda är anställd i Personalhuset Staffing Group. Vi intervjuar, inhämtar referenser och anställer så att vi kan ge våra kunder en medarbetare som löser uppgifter effektivt och proffessionellt. Vi har en lång erfarenhet av personaluthyrning och är organiserade i arbetslag med stor kompetens och med yrkesmässig stolthet. 
Kartläggning och god kommunikation med kunden är en viktig faktor för att anskaffa rätt medarbetare till våra kunders verksamheter samt för att passa in i arbetsmiljön. Desto bättre vi kan verksamheten, desto snabbare går processen att finna rätt medarbetare.
Våra kunders utmaningar kan variera men den enskilt mest återkommande utmaningen är att ha rätt personal på plats vid rätt tillfälle och det är precis där som vi blir avgörande för våra kunders framgång.

Kompetens och insats
Vi lägger stor vikt på kvalitetssäkring av våra uthyrda konsulter och lägger ned mycket tid på att rekrytera personer med relevanta kvalitfikationer. Vi kvalitetssäkrar genom:

  • Personliga intervjuer
  • Referenser
  • Kontroller på utbildningsnivån
  • Vid behov utförs tester av kandidater

Personalhuset Staffing Group följer upp kontinuerligt och säkrar att arbetsförhållandet fungerar optimalt. Om inte kandidaten uppfyller kraven som är avtalade, ersätts vederbörande.

Behov av bemanningstjänster?

Behöver du hjälp med bemanning? Skicka en förfrågan och vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar, måndag till fredag.