Välkommen till vårt kontor i Stockholm

Stockholmskontoret är Personalhuset Staffing Groups svenska huvudkontor. Vi har ett brett tjänsteutbud inom rekrytering och bemanning. Kontorets profilområden är Search & Selection, bemanning inom Ekonomi & administration, Kundtjänst samt Lager & Logistik.

Varmt välkommen!

Besöksadress/ Postadress:
Klarabergsviadukten 63
101 23 STOCKHOLM

Anställda/ansvariga

Ann-Catherine Wentz
Konsultchef 
+46 725-99 20 40
Epost

Evelyn Nordström 
Kandidatansvarig 
+46 072-599 20 61 
Epost