Vilka är vi?

Personalhuset är ett av Nordens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har drygt 30 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

I det totala nätverket ingår mer än 1300 kunder, och varje år har vi mer än 5500 personer som arbetar i Norge.

Våra kunder är allt ifrån små företag med tillfälliga behov, till stora företag där vi tillhandahåller heltäckande bemanningslösningar.

Vi erbjuder följande tjänster inom området:

 • Rekrytering
 • Personaluthyrning

Samtliga tjänster kan levereras från alla kontor.

Vi lägger stor vikt vid att vara en flexibel och dedikerad samarbetspartner. I ett nära samarbete med våra kunder ska kvalitet i leveransen och vidareutveckling av våra tjänster stå i fokus.

 • WeCare – ett unikt koncept för uppföljning av kunder, medarbetare och kandidater
 • Branschanpassade och specialiserade bemanningslösningar
 • Träffsäker metodik – rätt person till rätt jobb
 • Geografisk bredd och stor kunskap om arbetsmarknaden
 • Enhetlighet i leverans och kvalité

Våra konsulter är entusiastiska lagspelare för våra kunder både inom den offentliga och privata sektorn. Personalhuset arbetar efter strikta etiska regler i förhållande till både kund och kandidater.

Kvalitetspolicy

Personalhuset skall bidra till rätt bemanning hos våra kunder, genom kvalitetssäkrade processer inom personaluthyrning och rekrytering. Tjänsterna skall omfatta både kort- och långsiktiga behov.

För att säkra hög kvalitet och kontinuitet i utvecklingsarbetet jobbar vi utifrån följande målsättningar:

 • Vi skall erbjuda trygga och dokumenterade bemanningstjänster som omfattar kompletta processer.
 • Vi skall ha tät och dokumenterad dialog med våra kunder för att säkra vår leverans utifrån erbjudande och avtal.
 • Vi skall ha en tät och dokumenterad dialog med våra uthyrda medarbetare för att säkra en trygg och god arbetsmiljö i uppdraget.
 • Vi skall ha hög kompetens på våra utvalda segment och erbjuda specialiserade tjänster och koncept.
 • Vi skall ha fokus på mätning av vår egen leverans och förebyggande åtgärder för att undvika avvikelser och reklamationer.
 • Vi skall uppfylla tillämpliga och aktuella krav, lagar och regler som finns för vår verksamhet. 
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet.

Vår organisation