Socialt ansvar och etiska riktlinjer

Våra värderingar och vår vision är grunden för vårt sociala ansvar. Personalhuset tar detta ansvar på stort allvar. Vi är medlemmar av FNs Global compact och följer deras principer. Våra sociala, miljömässiga och etiska målsättningar återspeglas i företagets beteende gentemot kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter. Vi är mycket angelägna om att stå för det vi säger och att vara en proaktiv aktör.

Personalhuset är en stor nordisk arbetsgivare. Årligen sysselsätter vi närmare 8.000 människor i hela Norden.

Vi följer egna program för uppföljning och säkerhet för våra medarbetare oavsett om de jobbar internt eller externt.

Miljöprofil

Vårt miljöarbete ska vara förebyggande och integreras i den dagliga driften av hela företaget. Vår miljömedvetenhet kommer att förbättra våra kunders och vår egen verksamhet, samt samhället i stort.

Vår policy är att hålla vår egen konsumtion av resurser på en låg nivå. Detta inkluderar att vi är tänker efter lite extra när det gäller elektricitet, bränsle, papper, flygresor mm.
 
Vi investerar i tekniska lösningar som minskar behovet av papper.

Vi levererar produkter och tjänster som i sig har liten påverkan på miljön.

Våra uthyrda konsulter arbetar under våra kunders instruktioner och deras inverkan på miljön beror på våra kunders miljöpolicy och miljöpåverkan.

Välgörenhet

Inom välgörenhetsarbete har vi valt att stötta en oberoende och viktig aktör som tar ett stort ansvar i krävande situationer världen runt. Vi är därför en Humanitär Partner för Läkare Utan Gränser och ger varje år ett fast belopp. Vi sprider även information om deras insatser och för att generera mer stöd till organisationen.